SAKATA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL REFLEX

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL 072

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / PURPURA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO RHODAMIDE

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / VIOLETA

 • 6.90 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.21 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECOPURE / Bote de 1 kilo / AMARILLO

 • 6.98 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.28 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECOPURE / Bote de 1 kilo / CYAN

 • 6.98 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.28 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECOPURE / Bote de 1 kilo / MAGENTA

 • 6.10 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.49 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECOPURE / Bote de 1 kilo / NEGRO

 • 0.00 € KG

  TINTAS ESPECIALES SAKATA / Bote de 1 kilo / BLANCO-RA

 • 0.00 € KG

  TINTAS ESPECIALES SAKATA / Bote de 1 kilo / BCO.TRANSPARENTE-RA

 • 0.00 € KG

  TINTAS ESPECIALES SAKATA / Bote de 1 kilo / NEGRO REAL

 • 0.00 € KG

  TINTAS METALICAS SAKATA / Bote de 1 kilo / ORO 872

 • 0.00 € KG

  TINTAS METALICAS SAKATA / Bote de 1 kilo / PLATA 877

 • 0.00 € KG

  BARNICES OFFSET SAKATA / Bote de 1 kilo / BRILLO IN-LINE

 • 0.00 € KG

  BARNICES OFFSET SAKATA / Bote de 1 kilo / MATE IN-LINE

 • 6.90 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.21 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE MASTER + / Bote de 1 kilo / AMARILLO

 • 6.98 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.28 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE MASTER + / Bote de 1 kilo / CYAN

 • 6.98 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 6.28 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE MASTER + / Bote de 1 kilo / MAGENTA

 • 6.10 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.49 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE MASTER + / Bote de 1 kilo / NEGRO

 • 0.00 € KG

  BARNICES OFFSET SAKATA / Bote de 1 kilo / SEMI-MATE OFF-LINE

 • 0.00 € KG

  BARNICES OFFSET SAKATA / Bote de 1 kilo / BRILLO OFF-LINE

 • 0.00 € KG

  BARNICES OFFSET SAKATA / Bote de 1 kilo / MATE OFF-LINE

 • 0.00 € KG

  TINTAS OXIDATIVAS SAKATA / Bote de 1 kilo / AMARILLO OXI

 • 0.00 € KG

  TINTAS OXIDATIVAS SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL OXI

 • 0.00 € KG

  TINTAS OXIDATIVAS SAKATA / Bote de 1 kilo / MAGENTA OXI

 • 0.00 € KG

  TINTAS OXIDATIVAS SAKATA / Bote de 1 kilo / NEGRO OXI

 • 6.25 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.62 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE PREMIUM + / Bote de 1 kilo / AMARILLO

 • 6.32 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.68 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE PREMIUM + / Bote de 1 kilo / CYAN

 • 6.32 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.68 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE PREMIUM + / Bote de 1 kilo / MAGENTA

 • 5.73 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.16 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE PREMIUM + / Bote de 1 kilo / NEGRO

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AMARILLO-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL PROCESS-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL REFLEX-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / AZUL 072-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / NARANJA 021-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / NEGRO-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / PURPURA-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO RHODAMIDE-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO 485-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO 032-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO RUBINE-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / ROJO WARM-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / VERDE-RA

 • 0.00 € KG

  BASES PANTONE SAKATA / Bote de 1 kilo / VIOLETA-RA

 • 6.25 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.62 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECO-T + / Bote de 1 kilo / AMARILLO

 • 6.32 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.68 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECO-T + / Bote de 1 kilo / CYAN

 • 6.32 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.68 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECO-T + / Bote de 1 kilo / MAGENTA

 • 5.73 € Unidad (Igual o superior a 50 uds. 5.16 €)

  TINTAS OFFSET SAKATA DIATONE ECO-T + / Bote de 1 kilo / NEGRO